Уряд продовжив карантин і запровадив режим надзвичайної ситуації у всій Україні

Дата: 25 Березня 2020
A+ A- Підписатися

Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації та карантин у всій країні ще на 30 днів – до 24 квітня. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми продовжуємо карантин і запроваджуємо надзвичайну ситуацію в державі Україна на всій території на 30 днів терміном до 24 квітня 2020 року”, – сказав Шмигаль.

До рішення уряду режим надзвичайної ситуації діяв у Київській, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях та Києві.

Рішення уряду передбачає можливість продовжити карантинні заходи у разі необхідності, але терміни можуть переглянути й у зворотній бік.

Кабмін також посилив обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні вірусу COVID-19. Ініційована міністром охорони здоров’я Іллею Ємцем постанова передбачає, що заклади охорони здоров’я матимуть право здійснювати:

 • обов’язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з особами, яким встановлено діагноз COVID-19, якщо ці особи відмовляються від обстеження в добровільному порядку;
 • обов’язкову госпіталізацію таких осіб;
 • призначати карантин особам, яким встановлено діагноз COVID-19 та які ухиляються від лікування в добровільному порядку.

МОЗ також має розробити та затвердити порядки обов’язкової госпіталізації осіб, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19 та які ухиляються від лікування, обстеження та перебування на карантині (самоізоляції) в добровільному порядку, а також обов’язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19, та їх контактних осіб.

Забезпечуватимуть охорону громадської безпеки і порядку на прилеглій території об’єктів, на яких проводяться заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації або карантину Національна поліція та Національна гвардія.

Як відомо, Кодекс цивiльного захисту України визначає надзвичайну ситуацiю як обставини на окремiй територiї чи суб’єктi господарювання на нiй або водному об’єктi, що характеризуються порушенням нормальних умов життєдiяльностi населення, спричинені катастрофою, аварiєю, пожежею, стихiйним лихом, епiдемiєю, епiзоотiєю, епiфiтотiєю, застосуванням засобiв ураження або iншою небезпечною подiєю, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кiлькостi загиблих i потерпілих, заподіяння значних матерiальних збиткiв, а також до неможливостi проживання населення на такiй територiї чи об’єктi, провадження на нiй господарської дiяльностi.

Режим пiдвищеної готовностi та надзвичайної ситуацiї запроваджується:

 • у разi загрози виникнення надзвичайної ситуацiї залежно вiд прогнозованих наслiдкiв та можливого рiвня надзвичайної ситуацiї за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування в Українi або в межах конкретної її територiї тимчасово вводиться режим пiдвищеної готовностi;
 • у разi виникнення надзвичайної ситуацiї з тяжкими наслiдками за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування в Українi або в межах конкретної її територiї тимчасово вводиться режим надзвичайної ситуацiї.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мінiстрiв України № 11 вiд 9 сiчня 2014 року “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивiльного захисту”, основними завданнями, що виконуються єдиною державною системою цивiльного захисту в режимi надзвичайної ситуації, є:

 • оповiщення органiв управлiння та сил цивiльного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуацiї та iнформування його про дiї в умовах такої ситуацiї;
 • призначення керiвника робiт з лiквiдацiї наслідкiв надзвичайної ситуацiї та утворення в разi потреби спецiальної комiсiї з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї;
 • визначення зони надзвичайної ситуацiї;
 • постiйне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуацiї та масштабiв можливих наслiдкiв;
 • органiзацiя робiт з локалiзацiї i лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї, залучення для цього необхiдних сил і засобiв;
 • органiзацiя та здiйснення заходiв щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
 • органiзацiя та здiйснення (у разi потреби) евакуацiйних заходiв;
 • органiзацiя i здiйснення радiацiйного, хiмiчного, бiологiчного, iнженерного та медичного захисту населення i територiй вiд наслiдкiв надзвичайної ситуації;
 • безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуацiї та становищем на аварiйних об’єктах i прилеглих до них територiях;
 • iнформування органiв управлiння цивiльного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуацiї та заходи, що вживаються.

Детальніше про відмінність надзвичайної ситуації від надзвичайного стану читайте в матеріалі “Чим відрізняються надзвичайна ситуація та надзвичайний стан і як ввести останній без зловживань?”

Поділитися:
Якщо ви знайшли помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter